Personvernerklæring

Personvernerklæring
Ariel bruker personopplysninger kun til den aktuelle fotograferingen. Det innhentes ny informasjon fra skole/barnehage før hvert fototilfelle. Vi gir elever/foresatte informasjon om fotografering og tilgang til å se resultatet av denne.
Ariel Foto selger ikke eller deler denne informasjonen om elever/foresatte videre.
Informasjonen vil heller ikke bli brukt til profilering, annonsering eller medlemskap i kundeklubb eller lignende.

Den fotograferte
Ariel mottar og lagrer følgende personopplysninger om de som blir fotografert:
- Navn
- Klasse / gruppetilhørighet
- Bilder
Opplysninger som Ariel Foto får fra skole/barnehage brukes til å levere produkter til skole/barnehager, samt tilby bildeprodukter til foresatte.

Foresatte
Til foresatte registreres og lagres følgende opplysninger:
Telefonnummer og/eller e-postadresse.

Bestillere
Ved bestilling registreres og lagres følgende informasjon for å kunne levere bildeprodukter:
- Bestillers navn
- Postadresse
- Telefonnummer
- E-postadresse
Ved innlogging i nettbutikken til Ariel Foto, lagres IP-adresse og informasjon om benyttet nettleser.

Sletting
Ariel lagrer bilder og personopplysninger i tre år. Dette gjøres for at vi skal kunne levere tjenester som id-kort til ungdomstrinnet og videregående i hele skoleløpet.
De foresatte som lager bruker på www.ariel.no, kan selv avgjøre hvor lenge informasjonen skal lagres.

Slett kontoen din
Hvis du velger å slette kontoen, blir kontoen din umiddelbart satt i karantene, og kontoen vil bli permanent slettet etter 30 dager. Hvis du sletter kontoen din, vil brukeren og tilkoblingen til alle dine bildeserier, samt kontaktinformasjonen din slettes fra våre servere.
Mens kontoen din er i karantene og venter på sletting, har du muligheten til å reaktivere kontoen ved å logge inn på nytt. Hvis du gjør dette, vil kontoen bli fullstendig gjenopprettet.
Dersom foresatte/elever over 18 år, ønsker sletting av portrettbilder gjøres dette ved forespørsel.

Sikring
Alle personopplysninger er forsvarlig sikret gjennom bruk av autentisering og kryptering, både i interne systemer og i nettbutikken. Bilder lagres i egen sikkerhetssone uten noen tilknytning til den fotograferte.